partneři

partneři
Kotva
Aplikace

 

 
 
Rozvrhy
Aktuality
Maturitní vysvědčení
2.10.2016

Maturanti, kteří úspěšně vykonali všechny zkoušky společné i profilové části MZ 2016 v podzimním termínu, mají svá maturitní vysvědčení připravena k vyzvednutí v kanceláři školy.

Třídní schůzky prvních ročníků
23.9.2016

V pondělí 26. 9. 2016 se uskuteční třídní schůzky s rodiči (zákonnými zástupci) žáků tříd MO1, MS1 a PM1. Začátek v 17.00 hodin ve kmenových učebnách.

Schůzka žáků s IVP
23.9.2016

V pondělí 26. 9. 2016 proběhne od 13.00 hodin v učebně 25 povinná informativní schůzka pro žáky s IVP.

Program: projednání žádostí, předání studijních plánů a seznámení s podmínkami plnění IVP.

Žáci mohou využít rovněž náhradní termín – v úterý 27. 9. 2016 v 10.00 hodin (učebna 25).

Dálkové studium - Rozvrh hodin
20.9.2016

Ve středu 21. 9. 2016 byl žákům dálkové formy vzdělávání stanoven následující rozpis konzultací:

PD1 - EKO, AJK/NJK/RJK, MM

PD2 - MM, EKO, AJK/NJK/RJK

Žákům bude rovněž předán rozvrh konzultačních hodin pro 1. pololetí školního roku 2016/2017.

Dálkové studium - Rozvrh hodin
13.9.2016

Ve středu 14. 9. 2016 byl žákům dálkové formy vzdělávání stanoven následující rozpis konzultací:

PD1 - ICT, CJL, UCTD

PD2 - UCTD, ICT, CJL

Maturita podzim - Výsledky DT a PP
13.9.2016

Všem maturantům, konajícím písemné zkoušky společné části MZ v podzimním termínu, byly výsledky didaktických testů a písemných prací zaslány e-mailem. 

Hlavní prázdniny - Náhradní a opravné zkoušky
7.7.2016

Ředitelka školy stanovila žákům, kteří nebyli ve 2. pololetí 2015/2016 klasifikováni v některém z předmětů nebo neprospěli nejvýše ze dvou předmětů, termín pro náhradní hodnocení, resp. pro opravnou zkoušku na období od čtvrtku 25. 8. do středy 31. 8. 2016.

Konkrétní termín byl žákům předán, příp. sdělen prostřednictvím třídního učitele.

Upozorňujeme, že stanovený termín je závazný. Není-li žák hodnocen ani v náhradním termínu, neprospěl. Žák, který se nedostaví k vykonání opravné zkoušky, také neprospěl.

 
 
Odběr aktualit

 
 
Mapa webu
A
A
A

Administrativní a obchodní údaje

Vloženo: 4.7.2016 | Autor: admin | Upravil: Kludska | Zobrazeno: 5280x

Organizace je zapsána u rejstříkového soudu, odd.C, vložka 58664.
IČ: 25 65 70 46 IZ: MŠMT 600 006 425 IZO: 045 270 082
Identifikační čísla provozoven:
Provozovna: Žerotínova 1100/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov: 1002446155
Bankovní spojení:
ČSOB, č. účtu: 130578388/0300 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ86 0300 0000  0001 3057 8388

Zřizovatel, statutární zástupce, jednatel organizace:
PhDr. Josef Svoboda
Tel.:+420 603 423 703
Email: profit@seznam.czsvoboda@skola-profit.cz